Polish Foresters Polish Foresters

 

 
 
         Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Biegu na Orientacje Leśników, po rozegraniu biegu mistrzowskiego podczas Mistrzostw Polski, wyznacza skład Honorowej Reprezentacji Leśników Polskich na Mistrzostwa Europy. Komitet oprócz organizacyjnej pomocy nie zapewnia bezpośredniego wsparcia finansowego stąd w nazwie słowo: honorowa.
        Ponieważ oficjalnym językiem Mistrzostw Europy jest angielski nasza Reprezentacja przyjęła nazwę Polish Foresters. Członkowie Reprezentacji otrzymują legitymacje i składają ślubowanie. Za logo Reprezentacji przyjęliśmy rysunek namalowany przez Edwarda Lutczyna na Mistrzostwa Polski w Warcinie