Mistrzostwa Polski 2009 Mistrzostwa Polski 2009

 

XI Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację odbyły się w dniach 22-24 maja 2009r. Zorganizowane zostały przez Nadleśnictwo Janów Lubelski we współpracy z Nadleśnictwem Biłgoraj i Zespołem Szkół Lesnych w Biłgoraju. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie i nauczyciele szkół leśnych, a w dalszej kolejności, pracownicy Lasów Państwowych i Biur Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Odbyły się dwa biegi:
22 maja – bieg parkowy na terenie przyległym do obiektów szkolnych ZSL w Biłgoraju. Wzięło w nim udział 140 osób w tym aż 28 osób nie zostało sklasyfikowanych. Trasa biegu wytyczona została nieopodal ZSL w Biłgoraju, w miejskim parku.. Bieg odbył się przy słonecznej pogodzie. Po biegu odbyła się ceremonia otwarcia Mistrzostw oraz dekoracja zwycięzców. Zgromadzonych przywitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj p. Piotr Mróz oraz Dyrektor ZSL w Biłgoraju p. Barbara Serafin. Ceremonii towarzyszył występ zespołu sygnalistów      ZSL. Uczestnikami otwarcia Mistrzostw i dekoracji był również przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj, leśnik z wykształcenia p. Marian Kurzyna. Organizatorzy umożliwili udział w biegu poza konkursem lokalnej młodzieży szkolnej.
23 maja – bieg mistrzowski w lasach nieopodal Janowa Lubelskiego (LKP Lasy Janowskie). Na starcie stanęło 134 zawodników i zawodniczek. Rywalizowali oni w 19 kategoriach wiekowych. Długości tras wynosiły od 1,2 km do 10,2 km. Również i w tym dniu lokalna młodzież miała możliwość udziału w biegu. Przeprowadzono po raz trzeci klasyfikację szkół leśnych. Szkoły walczyły o puchar Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Biegu na Orientacje Leśników. Rywalizację wygrał ZSL w Rucianem Nida przed Białowieżą oraz Tucholą. Zawody ukończyło 116 osób. Wręczona została również nagroda Fair Play uczniowi ZSL Ruciane Nida Michałowi Rzepka, który zszedł z trasy biegu, aby udzielić pomocy koledze z innej szkoły, który zasłabł. Odprowadził go do punktu medycznego, a następnie powrócił na trasę. Puchar, ufundowany przez Dyrektora ZSL w Biłgoraju Panią Barbarę Serafin dla najlepszego ucznia szkoły leśnej, zdobył Mateusz Fabisiak ZSL Ruciane Nida. Najwartościowsze wyniki zadecydowały o ustaleniu składu 19 osobowej Honorowej Reprezentacji Leśników Polskich na Mistrzostwa Europy.
Dekoracja zwycięzców odbyła się przy Ośrodku Edukacji Leśnej w Janowie Lubelskim. W zakończeniu Mistrzostw uczestniczył Dyrektor RDLP w Lublinie p. Jan Kraczek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj p. Piotr Mróz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski p. Henryk Rążewski, Dyrektor ZSL w Biłgoraju Pani Barbara Serafin oraz przedstawiciel ZLP w RP (sponsor Reprezentacji) p. Urban Kolman. Na zakończenie ceremonii miał miejsce akt przekazania flagi Mistrzostw p. Nadleśniczemu Andrzejowi Grzywaczowi organizatorowi przyszłorocznej imprezy – Nadleśnictwo Jabłonna (LKP Lasy Warszawskie).
XI Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację odbyły się w terminie Dni Lasu Oprócz rywalizacji sportowej uczestnicy Mistrzostw zapoznali się z leśnictwem LKP Lasy Janowskie. Wywieźliśmy z tego spotkania nową wiedzę, nowe przyjaźnie oraz niezapomniane wrażenia.
W imieniu uczestników dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania tego udanego i wartościowego przedsięwzięcia. W szczególności wyrazy podziękowania kieruję w stronę pracowników Nadleśnictwa Janów Lubelski a także Nadleśnictwa Biłgoraj  i ZSL w Biłgoraju.
Włodzimierz Protasiewicz
Prezes OKO BnOL
 
 
 
 Piękno i przyroda (Foto. A. Wediuk)
 
Finisz (Foto. A. Wediuk)
 
Radość na mecie (Foto. A. Wediuk)
 
Pomoc medyczna (Foto. A. Wediuk)
 
Dekoracja w OEL Janów Lubelski (Foto. A. Wediuk)