- Patronat - Patronat

 

Dziękujemy osobom i instytucjom które dotychczas patronowały Mistrzostwom Polski oraz wspierały Honorową Reprezentację Leśników Polskich.
 
 
 
 
 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Janusz Zaleski patronował
X Mistrzostwom Polski w Zagnańsku w 2008 roku – kategoria szkoły leśne.
 

 
 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
 
Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.
 
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
 
Jednostki Lasów Państwowych patronują Mistrzostwom od pierwszej edycji czyli od 1998r.
 

 
 
Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej od 2005 roku  wspiera finansowo Honorową Reprezentację LP - głównie uczniów i opiekunów średnich szkół leśnych.  
 

 

 

 
SITLiD jest organizacją która była obecna przy naszych narodzinach a następnie doraźnie okresowo wspierała niektóre przedsięwzięcia w tym Reprezentację Leśników Polskich.
 

 
                
 
Leśne czasopisma corocznie informują o naszych działaniach.