Szanowni Państwo

Najważniejsz informacja z ostatniej chwili to:

Niestety! Mając na względzie sytuację w kraju, po rozmowach z Nadleśnictwem Krucz, zmuszeni zostaliśmy do podjęcia decyzji o anulowaniu organizacji Mistrzostw w założonym terminie. Dobra wiadomość jest taka, że w końcu maja podjęta zostanie ostateczna decyzja odnośnie możliwości rozegrania Mistrzostw jesienią br. Konsekwencją tych ustaleń jest brak możliwości wyłonienia Reprezentacji Leśników Polskich na Mistrzostwa Europy. Tak więc Reprezentację stanowili będą wszyscy , którzy podejmą decyzję o udziale w imprezie na Białorusi. Dotychczas organizator nie udostępnił systemu rejestracji. Dalsze informacje będą ukazywały się na niniejszej stronie na bieżąco. Przekazujemy wszystkim wyrazy otuchy, zachęcamy do wzmacniania odporności naszą metodą -poprzez ruch w lesie. Pozdrawiamy - Zarząd Fundacji Sport i Przyroda OKO BnOL.

Dalszych komunikatów należy szukać na stronie: