Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

  

W maju 1980 roku przy uczelnianym klubie sportowym AZS SGGW w Warszawie powstała sekcja biegu na orientację. Skład drużyny utworzyli studenci i studentki uprawiający wcześniej biegi lekkoatletyczne. Trzon zespołu stanowili studenci Wydziału Leśnego. Jej pierwszym kierownikiem był Włodzimierz Protasiewicz. Największym sportowym sukcesem było indywidualne Mistrzostwo Polski (wśród "zawodowców") w nocnym biegu na orientację Piotra Sierzputowskiego (studenta Wydziału Leśnego) w 1981 roku . Sekcja rozbudowana w latach następnych rywalizowała z najlepszymi klubami sportowymi Polski w pierwszej lidze. Zakończyła swoją działalność w 1990 roku w związku z reorganizacją funkcjonowania SGGW. Pozostawiła wśród swoich członków niezapomniane wrażenia ze wspólnych pobytów w wielu miejscach i kompleksach leśnych kraju i Europy.

W 1996 roku polscy leśnicy po raz pierwszy wzięli udział w rozgrywanych od 1994 roku Mistrzostwach Europy Leśników (EFOL). W skompletowanym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych zespole znaleźli się między innymi koledzy Jan Słowik i Henryk Ostrowski z Nadleśnictwa Turawa. To Oni jako pierwsi zajęli miejsca w pierwszej trójce kategorii „Open" (w tej kategorii medali się z reguły się nie przyznaje, ale wówczas je wręczano).  Kolejnymi polskimi medalistami zostali: indywidualnie Jakub Krakiewicz (3 miejsce w kat. M14) oraz sztafeta M20 w składzie Artur Zarzecki, Paweł Remiszewski, Zbigniew Małyszko z ZSL w Białowieży – również 3 miejsce. Swoje trofea wywalczyli oni podczas VII EFOL w Republice Czeskiej w roku 2000. Pierwszy złoty medal Mistrzostw Europy zdobyła Natalia Malinowska w 2001r. w Elverum (Norwegia).

W 1998 r. z inicjatywy leśników z północno-wschodniej Polski i organizacji SITLiD Białystok, rozegrane zostały I Mistrzostwa Polski Leśników w Nadleśnictwach Gołdap i Czerwony Dwór. Podczas pierwszego spotkania w jednodniowych zawodach rywalizowały 42 osoby. Wówczas zawiązała się grupa inicjatywna, która w 2002 roku zarejestrowała się w sądzie jako Fundacja Sport i Przyroda - Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Biegu na Orientację Leśników.

Założyciele Fundacji: Włodzimierz Protasiewicz – prezes, Henryk Ostrowski – vice prezes, Jan Słowik, Piotr Sierzputowski, Zygmunt Jeliński, Edward Jędryszczak (ŚP), Tomasz Biesiada - członkowie. W 2014 roku do grona członków dołączyli: Mariusz Kaliszewski, Wiktor Malinowski i Ścibor Zawiślak.

Statutowym celem Fundacji jest organizowanie i wspieranie działalności osób prawnych i fizycznych na rzecz:

·               rozwoju aktywności fizycznej i umysłowej środowiska leśników,

·               podnoszenia wiedzy z zakresu ochrony środowiska wśród leśników jak i w całym społeczeństwie,

·               integracji leśników krajowych i zagranicznych,

·               tworzenia i propagowania pozytywnego wizerunku osób działających na rzecz środowiska przyrodniczego

           w tym zwłaszcza lasów,

·               propagowania idei aktywnego wypoczynku w kontakcie z naturą,

·               lansowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu,

·               promocji polskiego środowiska przyrodniczego, w tym zwłaszcza lasów, w kraju i za granicą .

 

W praktyce cele realizowane są podczas corocznie organizowanych Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Europy Leśników.

Od 2016 roku formuła Mistrzostw Polski wpisana została w ramy otwartej imprezy na orientację o nazwie Poznaj Swój Las.

Oprócz Statutu Komitet posiada swoje logo, flagę i hymn.

W 2003 r. w Białymstoku zorganizowaliśmy X Mistrzostwa Europy, które w ocenie uczestników i Międzynarodowego Komitetu (IC EFOL) uzyskały bardzo wysokie noty za poziom organizacyjny i sportowy.

 

W 2013 roku w Wejherowie polscy leśnicy zorganizowali XX Mistrzostwa Europy, które uzyskały miano Best of the best.